Straume Teknologisenter

Straume Teknologisenter stod ferdig høsten 2008 og flere store og mindre bedrifter er nå etablert i det nesten 8.000 m 2 store bygget.

Om Straume Teknologisenter

I Straume Næringspark i Fjell kommune i Hordaland har Brødrene Ulveseth AS ført opp et kontorbygg på 7.800 kvadratmeter.

Fire fløyer

Tomten er på 10 mål og dels sprengt og dels fylt ut. Bygget er på 7.800 kvadratmeter. Det har en hoved fløy i nord-sør retning og tre side fløyer mot vest. Hoved fløyen er på fire etasjer, mens side fløyene har tre etasjer. Tiltakshaver er Straume Teknologisenter AS. Bygget er tegnet av sivilarkitekt Lasse Nøstvold i Arkitektkontoret Vaardal-Lunde. Det er bygget i total entreprise. Byggestart var i månedskiftet januar/ februar 2007 og stod ferdig for innflytting i august 2008.

I tillegg til kontorer, mest celle kontorer, men også noe landskap finnes også et auditorium med 130 sitteplasser. De fleste kontorene er på cirka ti kvadratmeter. Når hele bygget er tatt i bruk vil det arbeide cirka 300 mennesker i det. Utenfor bygget er det 240 parkeringsplasser.

Elementbygg

Bygget har plasstøpt kjeller og bærende vegger av betongelementer. Det er brukt både hull dekker og plasstøpte etasjeskillere. Takene på de fire fløyene er flate og tekket med Derbigum. Fasadene består av glass, malte betongelementer, lys granitt og isolerte element vegger i stål. Innvendig er det stendervegger i gips og store kontorvegger i glass.

Tre innredningen er i bjørkefiner. Det er mulig å bygge på bygget senere.

Landro sier at de største utfordringene har vært å få leveranser i rett tid, mange tunge løft og den vær utsatte tomten. - Byggingen har likevel gått greit. Vi brukte mobilkran til å løfte elementene på plass. Det mest spesielle i bygget er fasadene og den omfattende bruken av glass i kontorlokalene.

Vannbåren

Bygget har vannbåren oppvarming via radiatorer. Oppvarming av vann skjer nå i elektrokjel, men senere kan naturgass tas i bruk som energikilde. Alle fløyene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Solavskjerming ligger i glassrutene. Bygget er fullsprinklet. Hele bygget har fibernett. Sentral driftskontroll sørger for effektiv drifting av bygget.

Det er lagt opp til at det skal være lett å oppgradere tekniske installasjoner.

Under byggingen ble det praktisert rent bygg. Formann Vidar Foldnes sier at siden de bærende konstruksjonene er av betongelementer var renholdet enkelt. Det var ingen fraværsskader under byggingen. Sorteringsgraden for byggavfall var på 72 prosent. Det ble sortert i tre, metall, plast, gips, papp og restavfall. Landro sier at prosjektet har gitt verdifull kompetanse innen logistikk. - Vi har også lært mye om forholdet til leietakere, blant annet at vi bør få kjappe avklaringer på kundenes valg.

Kjekt prosjekt

Sivilarkitekt Lasse Nøstvold i Arkitektkontoret Vaardal-Lunde forteller at hovedoppgaven var å tegne et bygg som gjenspeilet hvilke aktiviteter som skal foregå i det. - Vi har laget et tidløst og kraftfullt bygg, som også skal være funksjonelt i forhold til endringer hos leietakerne. Dette har vært et usedvanlig kjekt prosjekt. Stemningen i prosjekteringsgruppen var meget god. Det har også vært en fornøyelse å samarbeide med Brødrene Ulveseth.